Psychoterapia

Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej i pomocy psychologicznej oferuje:

Konsultacje psychologiczne, diagnozę psychologiczną, interwencję w kryzysie,

Psychoterapę indywidualną  młodzieży i dorosłych.

W obszarach : depresji, żałoby, zaburzeń lękowych (napady paniki, stany lękowe, fobie), dolegliwości psychosomatycznych, zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym, zaburzeń osobowości (narcystyczne, borderline), zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia), trudności w relacjach interpersonalnych lub partnerskich, niskiego poczucia własnej wartości, braku satysfakcji z życia, problemów wychowawczych.

Terapię rodziny

Terapia rodzin polega na pracy z osobami tworzącymi rodzinę. Spotkania terapeutyczne służą lepszemu rozpoznaniu źródeł trudności w rodzinie. Zlokalizowanie problemu i rozwiązanie go poprzez zmianę wzajemnych postaw, sposobów komunikowania się,  ustalanie czytelnych granic oraz wzmocnienie więzi.

Terapię par 

Prowadzimy terapię par i małżeństw, które przeżywają kryzys, trudności czy konflikty. Pomagamy partnerom usunąć przyczyny konfliktu oraz wypracować sposoby dobrego funkcjonowania w związku.