Praca terapeutyczna polega na dostarczaniu pacjentowi nowego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwienie mu przeżycia doświadczenia interpersonalnego w relacji terapeutycznej, które stanowi bazę do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym. Formą psychoterapii oraz jej odpowiednie techniki dostosowujemy do indywidualnych potrzeb w zależności od problematyki i możliwości pacjenta.