Psychoterapia Psychodynamiczna

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna ?

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, czyli silną, zaakceptowaną obustronnie więź między pacjentem, a terapeutą. Diagnoza psychodynamiczna jest ciągła, formowana wspólnie z pacjentem, przez cały okres procesu terapeutycznego.  Pacjent jest zachęcany do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, fantazjami i skojarzeniami, uzyskując szczególne przyzwolenie na wprowadzanie treści wstydliwych, skrywanych w codziennym życiu. Terapeuta dostosowuje swoją aktywność do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta, „podążając” za dynamiką jego przeżyć psychicznych, poszukuje wspólnie z pacjentem nowego rozumienia.  W warunkach dających poczucie bezpieczeństwa i psychicznego komfortu towarzyszy pacjentowi w przepracowaniu trudnych wątków z jego życia, rozwiązaniu nieświadomych konfliktów, zredukowaniu przymusu powtarzania dysfunkcyjnych strategii działania. Oddziaływania werbalne terapeuty służą nadaniu nowego rozumienia doświadczeniom pacjenta pojawiającym się w trakcie sesji. Korzystając z mechanizmu przeniesienia ( w trakcie procesu terapeutycznego pacjent zaczyna „przenosił” na terapeutę swoje uczucia, które w przeszłości żywił względem ważnej dla niego osoby, będącej w centrum emocjonalnego konfliktu; identyfikacja ta najczęściej dotyczy jednego bądź obydwu rodziców) terapeuta umożliwia pacjentowi przeżycie korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego, które warunkuje trwałe zmiany w jego osobowości stając się bazą do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu. Terapia psychodynamiczna może łagodzić symptomy, ale także rozwijać wewnętrzne zdolności i zasoby, pozwalające na bogatsze i bardziej satysfakcjonujące życie. Celem jest zmniejszenie lub zlikwidowanie cierpienia emocjonalnego i zrozumienie własnego funkcjonowania.

Dla kogo ta terapia, w jakich problemach jest skuteczna?

Podejście psychodynamiczne w psychoterapii daje możliwość objęcia jej procedurami praktycznie pełną populację pacjentów, aczkolwiek jest szczególnie efektywna w tych zaburzeniach, do których likwidacji nieodzowna jest zmiana w zakresie wewnętrznych, nieświadomych obrazów obiektów i intrapsychicznych relacji. Psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczną metodą leczenia większości zaburzeń psychicznych (nerwic, zaburzeń osobowości, lękowych, depresyjnych). Metoda może zapewniać trwałą zmianę funkcjonowania i samopoczucia pacjenta.  Sesje trwają zazwyczaj 50 minut i odbywają się raz w tygodniu (ale możliwe jest zwiększenie częstotliwości do 4 w tygodniu, lub zmniejszenie do sesji co dwa tygodnie). Terapia może przyjąć formę terapii długoterminowej,  krótkoterminowej lub terapii wspierającej z elementami psychoedukacji.

Co można osiągnąć dzięki psychoterapii ?

W procesie psychoterapii możemy osiągnąć następujące cele:

 - zmianę wewnętrznych schematów odbierania, myślenia i reagowania
 - wyeliminowanie lub zmniejszenie negatywnych objawów (np. lęków, fobii, depresji, chorób psychosomatycznych, natręctw)
 - zmianę niekorzystnych wzorców zachowań i przeżywania nowego spojrzenia na własne doświadczenia i relacje
 - zyskanie większej samoświadomości i rozwój osobowości
 - zmianę funkcjonowania w związkach z innymi

Konsultacje

Każdy rodzaj terapii poprzedzony jest 1-3 konsultacjami, podczas których psychoterapeuta wstępnie diagnozuje problem i proponuje postępowanie dostosowane do indywidualnych problemów i możliwości pacjenta.