Zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe dla dzieci i dorosłych:

" Grupy Terapeutyczne"

" Emocje w naszym życiu"

" Lęk i depresja"

" Trening asertywności"

" Rozwijanie umiejętności społecznych"

" Pokonać nieśmiałość"

" Akceptacja siebie - budowanie systemu wartości"

" Radzenie sobie ze stresem"

" Komunikacja interpersonalna"

GRUPA TERAPEUTYCZNA

Zajęcia grupowe dla osób , które doświadczają problemów w aktualnym życiu i wiążą je z wydarzeniami z przeszłości ( np. trudnym dorastaniem, relacjami z rodzicami , krzywdami, które spotkały nas we wczesnym okresie życia)

Jeśli doświadczasz takich trudności jak:

 - długotrwały smutek bez powodu
 - nagłe nieuzasadnione napady szału
 - silne podenerwowanie
 - emocje wymykają Ci się spod kontroli
 - brak satysfakcjonujących bliskich relacji
 - niskie poczucie własnej wartości

Zajęcia stwarzają okazję do zrozumienia , w jaki sposób wczesne doświadczenia wpłynęły na ukształtowanie się naszego sposobu myślenia , przezywania i zachowania w określonych sytuacjach , na nasze wybory życiowe związki z innymi ludżmi oraz pomogą dokonać pożądanych zmian.

Cykl zajęć składa się ze spotkań cotygodniowych ( dwugodzinnych) w małej grupie o stałym składzie (do 14 osób).

 

TRENING ASERTYWNOŚCI

Asertywność to umiejętność adekwatnego wyrażania siebie , godnej obrony własnych praw oraz egzekwowania szacunku ze strony innych.

Trening asertywności jest dla osób , które chcą się  nauczyć :

 - wyrażać swoje życzenia i potrzeby , bez poczucia winy
 - mówią jasno „nie”
 - przyjmować i wyrażać zarówno pochwały jak i uwagi krytyczne
 - wygłaszać swoje opinie , nie przejmując się oceną innych .

W czasie zajęć można :

 - dokonać autodiagnozy własnego stylu Zachowania w relacjach z ludżmi (agresywność – asertywność – uległość) oraz obszarów , w jakich zachowanie postawy asertywnej sprawia najwięcej trudności
 - nauczyć się umiejętności niezbędnych do skuteczniejszego budowania dobrych relacji
 - przećwiczyć nowe zachowania w trudnych sytuacjach w warunkach grupy treningowej.

Cykl zajęć składa się z 6-ciu cotygodniowych dwugodzinnych spotkań grupowych (do 14 osób)

ZROZUMIEĆ NIEŚMIAŁOŚĆ

Zajęcia grupowe dla osób które chcą :

 - lepiej zrozumieć źródła swojej nieśmiałości
 - zbudować poczucie własnej wartości
 - rozwinąć ważne umiejętności społeczne

Podczas warsztatu dokonasz diagnozy tego co naprawdę nieśmiałość dla Ciebie znaczy, zastanowisz się nad jej przyczynami i konsekwencjami , i przygotujesz  grunt do zaplanowania pożądanych zmian.

Cykl zajęć składa się z 8 sesji 1,5 godzinnych w małej grupie o stałym składzie (do 10osób).

UMYSŁ PONAD NASTROJEM

Zajęcia grupowe dla osób , które doświadczają trudnych stanów związanych z lękiem lub depresją.

„Małż tworzy perłę z ziarnka piasku . Ziarnko, które dostało się do muszli uwiera go. Małż tworzy więc gładką , ochronną powłoką wokół ziarnka ; dzięki niej czuje ulgę i dyskomfort znika . Tak powstaje piękna perła . Dla małża nieprzyjemne doznanie staje się zaczątkiem czegoś nowego”.

Cykl zajęć składa się z 6-ciu spotkań cotygodniowych  (1,5 godziny) realizowanych w małej grupie o stałym składzie (do 14 osób).

EMOCJE

Zajęcia poświęcone roli emocji w naszym zachowaniu oraz ich konstruktywnym i destrukcyjnym przejawom.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak można sobie radzić z emocjami zapraszamy na 8 spotkań poświęconych następującym tematom:

1. Po co nam emocje?
2. Lęk
3. Złość
4. Wstyd
5. Radość
6.Smutek
7. Poczucie krzywdy i poczucie winy
8. Regulacja emocji

Cykl zajęć składa się z 8 spotkań cotygodniowych (1,5 godziny) . Każde spotkanie stanowi odrębną całość